Přihláška k 47. Tachlovickému trojúhelníku 2024 pořádaném dne 8.9.2024.

  Jméno a příjmení:

  Datum narození:

  Adresa:

  PSČ:

  Telefon:

  Email:

  Člen klubu:

  Typ stroje:

  SPZ (ZSPZ):

  Rok výroby:

  Obsah (ccm):

  Zvolená prům. rychlost km/h:
  304050

  Prohlášení:
  Potvrzujeme, že jsme se seznámili s propozicemi a jsme si vědomi, že se účastníme výše uvedeného sportovního podniku na vlastní nebezpečí, budeme se řídit propozicemi, pokyny pořadatelů a v případě poškození sebe, svých členů posádky nebo vozidla nebudeme po pořadatelích vymáhat náhradu škody.

  Přihláška k 47. Tachlovickému trojúhelníku 2024 pořádaném dne 8.9.2024.

  PROPOZICE:

  Kategorie a způsob jízdy:

  Soutěž je určena pro kategorie AUTO a MOTO. Na start soutěže se řadí vozidla dle zvolených průměrů bez rozdílu obsahu stroje. Zahajují vozidla s nejvyšší průměrnou rychlostí. Každé vozidlo jede dvakrát po jednom kole. V soutěži MOTO je start po dvou strojích v 0,5 minutových intervalech. V kategorii AUTO je start po jednom stroji v 0,5 minutových intervalech. Bezdůvodné zastavení na trati není dovoleno – diskvalifikace jezdce. Délka uzavřené tratě je 4 km, převýšení 39 m. Zvolená průměrná rychlost a čas jednoho kola: 30 km/h – 8 min 40 km/h – 6 min 50 km/h – 4,48 min

  Hodnocení:

  Vítězem se stává jezdec, který dosáhne ideálního času = +/- nula, případně s nejnižším počtem trestných bodů. Každá vteřina předčasného nebo pozdního příjezdu je trestána 1 trestným bodem. Při rovnosti časů součtem obou jízd rozhoduje:

  1. Stáří vozidla

  2. Menší obsah válců

  3. Vyšší rychlostní průměr

  4. Los

  V každé kategorii budou hodnoceni první 3 soutěžní jezdci a dále pak 3 nejúspěšnější ženy, nejstarší vozidlo a nejstarší jezdec.

  Vklad:

  Za motocykl je vklad 300,- Kč, za automobil 400,- Kč. Vozidla vyrobená před rokem 1920 vklad neplatí. Vozidla vyrobená po roce 1960 a mladší platí zvýšené startovné ve výši 1000,- Kč. Z vkladu platí pořadatel ceny pro vítěze a občerstvení pro jezdce. Vklad se platí při přejímce vozidla. Lidová tvořivost a pseudorepliky se nepřijímají.

  Časový rozvrh:

  7.30 – 11.00 přejímka

  9.00 – 12.00 výstava pravidelnosti

  11.30 – 11.45 rozprava s jezdci

  13.00 – 16.00 jízdy

  17.00 – 18.00 vyhlášení výsledků

  Protest:

  Protesty se podávají písemně řediteli soutěže do 30 minut po skončení závodu. Protest nutno podložit vkladem ve výši 1000,- Kč. Závěrečné ustanovení: Jízdy se účastní každý jezdec na vlastní zodpovědnost a vlastní náklady. Podáním přihlášky se jezdec zavazuje k dodržení všech předpisů a vzdává se náhrady škod pořadatelem na zdraví i majetku způsobeném jemu samému i třetím osobám.

  Petr Šafář (ředitel soutěže)

  ______________________________________________________________________________________________________________________

  ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ:

  Pořadatel: Veteran Car Club Tachlovice v AČR

  www.vcctachlovice.cz

  prihlasky@vcctachlovice.cz

  Druh sportovního podniku:

  Jízda pravidelnosti historických vozidel s hlavním posláním seznamovat širokou veřejnost s výrobní tradicí, umem a vynalézavostí našich předků a dovedností dnešních renovátorů a soutěžních jezdců.

  Organizační výbor:

  ředitel: Petr Šafář

  hl. pořadatel: Petr Bradáč

  evidence přihlášek: Ondřej Vošta

  hospodářka: Lenka Hulíková

  ved. tratě: Michal Kopecký, Jiří Chroust, Martin Chalupa

  ved. parkoviště: Jiří Brabec, Libor Šoch

  start: Karel Švejnoha, Jiří Charvát

  měření času: časoměř. sk. ÚAMKu

  Účast:

  Jízdy se mohou zúčastnit vozidla vyrobená do roku 1960, speciály i mladší, mimo těžké pracovní nákladní automobily (kat. A, B, C, D, E). Vozidla mladší než rok výroby 1960 platí zvýšené startovné 1000 Kč, vyjma závodních speciálů. Pořadatelé si vyhrazují možnost výběru.

  Přihlášky:

  Přihlášku lze vyplnit elektronicky na stránkách www.vcctachlovice.cz nebo zaslat přiloženou přihlášku poštou na adresu:

  Ondřej Vošta, Mořina 9, 267 17, Mořina.

  Uzávěrka přihlášek je 21. 8. 2024.

  V přihlášce je nutno uvést zvolený rychlostní průměr v km/h (30, 40, 50 km/h).

  Vybavení účastníků a vozidel:

  Jezdci na motocyklu musí být vybaveni přilbami, rukavicemi a motoristickou koženou obuví. Dobové oděvy jsou vítány. Není dovoleno používání jakýchkoliv prostředků k měření času. Soutěže se mohou zúčastnit historická vozidla, která jsou řádně registrována a otestována testačními komisemi, i vozidla s registrační značkou.

  Přejímka:

  Technická přejímka se uskuteční v den závodu – 8.9.2024 – v prostorách místní ZŠ od 7.30 do 11.00 hodin. Při přejímce předloží každý účastník řidičský průkaz a doklady od vozidla, tj. platný technický průkaz (OTP) nebo testační průkaz (TP) historického vozidla.